Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

LAWTECH DOBRODRUŽSTVÁ V ESTÓNSKU!

Dňa 17. 5. 2024, Tallinn University of Technology, Estónsko


17. 05. 2024 09.16 hod.

Doc. Jozef Andraško a dr. Zoltán Gyurász z Ústavu práva IT a PDV PraF UK absolvovali tento týždeň stáž na Tallinn University of Technology, School of Business and Governance, Department of Law (TalTech Law School) v Estónsku.

V rámci svojho programu sa zúčastnili PhD. workshopu k problematike právneho dizajnu (Legal Design). Taktiež boli na prednáške profesora Orióna Vargasa Véleza z Medellinskej univerzity, ktorý rozprával o výskume a implementácii AI v súdnom systéme.

Nasledovalo stretnutie s dekanom TalTech Law School Tanelom Kerikmäe, s ktorým diskutovali o aktuálnych otázkach budúcnosti právnického vzdelávania a možnostiach spolupráce TalTech Law School s PraF UK.

Týždeň ukončila konferencia FutureLaw, ktorá ponúkla mnoho  zaujímavých vystupujúcich, ale aj praktických workshopov napr. o právnom dizajne či pripravenosti na ransomvérový útok