Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

POMÁHAME NEZISKOVÝM PROJEKTOM O DUŠEVNOM ZDRAVÍ

Dňa 9. 5. 2024, Bratislava PraF UK


10. 05. 2024 19.18 hod.

Dňa 9. mája 2024 sa uskutočnilo záverečné stretnutie Právnej kliniky neziskového sektora, v rámci ktorej študenti bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia pracovali v spolupráci s konzultantmi - právnikmi zo @cisco na vypracovaní zmluvnej dokumentácie (GDPR, dobrovoľnícke zmluvy) pre SADDA - Slovenská ADHD asociácia, ktorá sa zaoberá aktivitami v oblasti pomoci a edukácie o ADHD u dospelých osôb.

Študentský tím sa musel vo svojej analýze vysporiadať so zadaním SADDA - Slovenská ADHD asociácia, ktorá má ambíciu združovať osoby s ADHD za účelom vytvorenia komunity so vzdelávacími a osvetovými aktivitami o ADHD, spolu so zapojením dobrovoľníkov z rád študentov vysokých škôl a iných osôb pri týchto aktivitách.

Za týmto účelom študentský tím vypracoval pravidlá GDPR potrebné pre spracúvanie osobných údajov v rámci vznikajúcej komunity, rovnako vzory súhlasov so spracúvaním osobných údajov a dohody o dobrovoľníctve.

Výstupy od študentského tímu v rámci Právnej kliniky neziskového sektora boli prijaté klientmi s veľkou radosťou a vďakou, rovnako aj s prísľubom potencionálnej budúcej spolupráce v ďalších právnych aspektoch vznikajúceho projektu o duševnom zdraví osôb s ADHD.

 

Ak vás zaujíma a nie je vám ľahostajný osud neziskového sektora  neváhajte sa čoskoro prihlásiť na Právnu kliniku neziskového sektora v akademickom roku 2024/2025 a podieľajte sa na (právnej) pomoci zaujímavým projektom!