Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDUJTE NA DIPLOMATICKEJ AKADÉMII

Dňa 22. 5. 2024, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave


22. 05. 2024 14.53 hod.

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v septembri 2024 opäť otvára rozširujúce dvojročné štúdium Diplomatická akadémia Karola Rybárika!

Ak máte záujem o prácu v oblasti diplomacie, máte v rámci svojej pracovnej agendy európsky či medzinárodný prvok alebo sa máte záujem len dovzdelať v oblasti medzinárodného práva, európskeho práva, diplomacii či politológie, Diplomatická akadémia Karola Rybárika je určená práve pre Vás.

Od akademického roku 24/25 ponúkame ako doplnkovú súčasť štúdia všeobecnú prípravu na výberové konania pre uchádzačov o prácu v inštitúciách EÚ, tzv. príprava na testovanie EPSO.

Od akademického roku 24/25 meníme systém výučby na intenzívnu blokovú výučbu namiesto výučby každý víkend!

Podávanie prihlášok v prvom kole je možné do 05. júna 2024.
Dátum konania prijímacieho pohovoru je stanovený na 11. júna 2024.

Poplatok za štúdium na DA KR:

Diplomatická akadémia s kurzom EPSO:
-Prvý ročník …..1200€
-Druhý ročník ….. 990€

Diplomatická akadémia bez kurzu EPSO
-Prvý ročník ….. 990€
-Druhý ročník ….. 990€

 

Viac informácii a potrebné inštrukcie na podanie prihlášky nájdete na stránke https://lnkd.in/eETfbRcK alebo nám napíšte na daflaw.uniba.skNajčastejšie kladené otázky:

▪️ Záleží na odbore, ktorý som vyštudoval na VŠ ?

Nie, štúdium na DA KR nie je podmienené žiadnym konkrétnym odborom, na štúdium sa môže kľudne zapísať aj absolvent technických odborov.

▪️Môžem sa na štúdium zapísať aj keď mám už vyšší vek?

Samozrejme! Na DA KR neexistuje veková hranica, jedinými podmienkami sú vysokoškolský titul II. stupňa, znalosť angličtiny C1 a znalosť druhého jazyka aspoň na úrovni B1. Na DA KR máme v jednotlivých ročníkoch zastúpenie rôznych vekových kategórii a povolaní, čo prispieva nie len k vzájomnému obohateniu, ale najmä k obohateniu výučby.

▪️Čo ak mám len doklad o mojej úrovni angličtiny B2, ale rokmi som už praxou postúpil/a na úroveň C1 ? Musím vlastniť oficiálny certifikát úrovne C1 z anglického jazyka ako napr. TOEFL?

Nie, na prijatie na štúdium na DA KR v tomto prípade postačuje oficiálne preukázanie Vašej úrovne B2, čo doplníte (hocijakým, ale overeným) online English proficiency testom, že ste neoficiálne na úrovni anglického jazyka C1.

Pre štúdium na Diplomatickej akadémii Karola Rybárika je potrebná úroveň angličtiny C1. Znalosť angličtiny na úrovni C1 sa vyžaduje vzhľadom na vedenie väčšiny predmetov v študijnom pláne v anglickom jazyku a najmä z dôvodu osobných stretnutí so zahraničnými diplomatmi, či veľvyslancami na diskusiách.