Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyšlo nové číslo časopisu AFI

Tomus XXXIX 1/2020


23. 09. 2020 12.44 hod.

Online verzia časopisu ACTA FACULTATIS IURIDICAE UNIVERSITATIS COMENIANAE Tomus XXXIX 1/2020 je dostupná tu:

https://afi.flaw.uniba.sk/index.php/AFI