Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského

Predstavenie trojzväzkovej monografie o dejinách fakulty a vývoji právnického vzdelávania


22. 11. 2022 20.47 hod.

Pri príležitosti stého výročia založenia Právnickej fakulty Univerzity Komenského pripravil široký autorský kolektív pod vedením profesora Lysého z Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky trojzväzkovú vedeckú monografiu „Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského“. Spolu na 1296 stranách predstavuje storočnú existenciu najstaršej slovenskej právnickej fakulty do najmenších podrobností, vrátane doteraz nepublikovaných informácií. Monografia sa opiera o výskum zo šiestich archívov a sumarizuje stovky titulov vedeckej literatúry, vrátane článkov v dobovej tlači. Publikácie vyšli s obrazovou prílohou a v exkluzívnom vydaní vďaka finančnému príspevku od Advokátskej kancelárie Soukeník – Štrpka. Jednotlivé zväzky sú venované týmto témam:

1. Všeobecný vývoj fakulty od roku 1921 do súčasnosti (Gregor – Lysý);

2. Katedry a ústavy fakulty od roku 1989 do súčasnosti, rozhovory (kolektív autorov);

3. Profesori Právnickej fakulty Univerzity Komenského (kolektív autorov).

 

Každý zo zväzkov bude postupne predstavený a v pravý čas budú poskytnuté informácie o distribúcii knihy.