Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA

Poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA za nenávratný finančný venovaný na vydanie súborného vedeckého diela: Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského zväzok I., zväzok II. a zväzok III.


12. 11. 2022 20.09 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta vyjadruje touto cestou poďakovanie advokátskej kancelárii SOUKENÍK – ŠTRPKA za nenávratný finančný príspevok 20 000 eur venovaný na vydanie súborného vedeckého diela: Dejiny Právnickej fakulty Univerzity Komenského zväzok I., zväzok II. a zväzok III.