Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Poďakovanie od AproMUN22

Prišlo nám v mene organizačného tímu poďakovanie za podporu AproMUN. "Vďaka Vám sa nám podarilo usporiadať jeden z najúspešnejších ročníkov, a tento rok to malo pre nás ešte hlbší význam, nakoľko to bol 5.ročník AproMUN, a bolo to po náročnom covidovom období. "Len" prostredníctvom fotiek a ústne komunikovanej pochvaly vám vieme sprostredkovať všeobecnú spokojnosť účastníkov s priestormi, v ktorých sa argumentovalo, vyjednávalo a invenčne sa tvorili rezolúcie. Delegáti si pochvaľovali materiálne zabezpečenie a ceny, ktorými ste prispeli."


16. 11. 2022 12.14 hod.

 

Už po piatykrát organizačný tím študentov zo Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave vytvorili príležitosť a priestor pre budúcich nádejných mladých diplomatov. Na konci októbra (28.-30.10.2022) si mohli študenti, v medzinárodnej zostave, vyskúšať prácu delegátov zastupujúcich jednotlivé členské štáty OSN a to na podujatí modelového zasadnutia Spojených národov – AproMUN. Každé modelové zasadnutie Spojených národov je cennou možnosťou rozvíjať si nielen vedomosti z oblasti histórie, medzinárodného práva a diplomacie, ale aj negociačné a komunikačné zručnosti, a podporovať hodnoty akými sú tolerancia, demokracia, spravodlivosť, rovnosť príležitostí a pod.

V čase konania AproMUN si 107 účastníkov, z 20 škôl, zo Slovenska, Gruzínska, Poľska, Maďarska a Rakúska pripomenulo 77.výročie založenia OSN, 104.výročie vzniku 1.ČSR a podpisu Martinskej deklarácie. Vďaka opätovnej spolupráci a podpore zo strany Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Právnickej fakulty Univerzity Komenského bol priebeh zasadnutí Výborov AproMUN umocnení priestormi, v ktorých sa konali. O to viac mohli delegáti obsiahnuť a uchopiť podstatu tém ako napríklad nájsť východisko z konfliktu v regióne Tigraj (Security Council Attempting to find a peaceful solution to the Tigray War in Ethiopia), zvládanie sociálnych a ekonomických dopadov vojny na Ukrajine (Economic and Social Council Dealing with the economic and social consequences of the Russian Invasion of Ukraine affecting Ukraine and the World), prípadne upozorniť na zneužívanie práv žien v Afganistane (UN Women Tackling the abuse of women's rights in Afghanistan after the Fall of Kabul) alebo hľadanie adresnej pomoci pri ochrane Veľkej koralovej bariéry (UN Environment Programme Aiding in preserving the Great Barrier Reef off the coast of Australia), či nájsť riešenie problému drogových kartelov v Kolumbii a strednej Amerike (United Nations Office on Drugs and Crime Adressing the problem of drug cartels in Colombia and Central America).

V oficiálnej časti Otváracieho ceremoniálu sa delegátom prihovorili štátny tajomník MZVaEZ SR Andrej Stančík, poradca premiéra pre zahraničnú politiku Miroslav Wlachovský a riaditeľ sekcie ministerstva pre OSN Peter Hulényi. AproMUN prišiel podporiť aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj DrobaKatarína Gogová, a Anna Poliačiková z Odboru školstva, mládeže a športu na BSK. Za školu odovzdali účastníkom posolstvo nádeje v mierové riešenia konfliktov a vieru v demokraciu zástupca riaditeľky školy Milan Bujňák, predseda 5.ročníka AproMUN Lukas Libor Michna (študent Oktávy A) a predsedníčka Rady ŠpMNDaG Alexandra Velická. Veľmi podnetnou bola následná debata s mládežníckymi delegátmi pri OSN Nikolou Sekerešovou a Michalom Salínim.

Čas jesenných prázdnin a príprav na Halloween, účastníci AproMUN strávili koncipovaním rezolúcií, ktoré boli schválené v nedeľu – 30.10. na Valnom zhromaždení AproMUN. Súčasťou Záverečného ceremoniálu bolo ocenenie najúspešnejších delegátov za jednotlivé výbory. Medzi nimi sú študenti ŠpMNDaG – Theo Sirota (2.miesto v UNEP), Jakub Benčo (1.miesto v UNECOSOC) a Jean Pierre Saurophin (2.miesto UNODC).

Organizačný tím tvorili:

Secretary General (SG): Lukas Michna

Deputy Secretary General (DSG): Alžbeta Špirková

President of the General Assembly (PGA): Viktor Vaškanin

Vice-President of the General Assembly (VPGA): Michal Kisel [Martin]

Committee President (CommP): Dorota Suránová

Under Secretary General for IT (USGIT): Viktor Demčák

Under Secretary General for Partnerships and Logistics (USGPL): Pavol Beblavý

Under Secretary General for Pages (USGP): Zuzana Hladká

Under Secretary General for Finance (USGF): Oliver Machaj

Under Secretary General for Social Media (USGSM): Viola Lacková

Under Secretary General for Organisation (USGO): Ema Somolányiová

Under Secretary General for Wellbeing (USGW): Michal Krištof