Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška zahraničných hostí z Uzbekistanu

Dňa 15. decembra 2022 od 15:00 do 17:00 h sa uskutočnia prednášky zahraničných hostí - pedagógov z Uzbekistanu, Tashkent State University of Law


13. 12. 2022 09.12 hod.

 

1. Features of cybercrime investigation in the Republic of Uzbekistan

(Davronov Atobek Ravshanovich PhD in law, Teacher Department of Criminal Procedure Law)

2. Ensuring the safety of participants in criminal proceedings in the Republic of Uzbekistan

(Mamataliyeva Shahnoza, Teacher of the department of Criminal Procedure Law)

3. Fundamentals of the Criminal process in the Republic of Uzbekistan

(Qudratullayev Xazratali Teacher of the department of Criminal Procedure Law)

Prednášky sa uskutočnia online v anglickom jazyku a pripojiť sa na ne je možné cez nasledovný link:

The lectures will be held in English, online and the connection is possible here:

Všetci hostia z radov pedagógov i študentov sú vítaní.

All guests are invited.

Spoluorganizátorom predmetných prednášok je Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, zodpovedná a kontaktná osoba:

The organiser is the Department of Criminal Law and Criminology. The responsible person:

doc. JUDr. Radovan Blažek, PhD.

radovan.blazek@flaw.uniba.sk