Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Mariána Gibu, PhD.

dňa 19. januára 2018 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU


15. 12. 2017 10.17 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 19. januára 2018 (piatok) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku“

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Mariána Gibu, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry ústavného práva,

na tému:

Nepísané ústavné právo“,

v odbore 3.4.3. ústavné právo.