Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hod. v Amfiteátri


21. 12. 2017 08.29 hod.

  

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 25. januára 2018 (štvrtok) o 10.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Mojmíra Mamojku, PhD.

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry obchodného práva a hospodárskeho práva, 

na tému „Progresívne koncepčné elementy v budúcej reglementácii obchodných záväzkových vzťahov

3.4.10. obchodné a finančné právo.