Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia Bratislavské právnické fórum 2018

Dňa 22. a 23. februára 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil štvrtý ročník úspešnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum.


26. 02. 2018 14.25 hod.

 

Konferenciu usporiadala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Ústavným súdom Slovenskej republiky pod záštitou jeho predsedníčky Ivetty Macejkovej. Vedecká konferencia bola organizovaná pri príležitosti 25. výročia Ústavy a vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky, v kontexte 100. výročia vyhlásenia Československej republiky.

Bratislavské právnické fórum je medzinárodná vedecká konferencia z oblasti práva multiodborového charakteru prepájajúca právnu teóriu s praxou. Ústrednou témou tohtoročnej konferencie bolo Súdnictvo ako garant hodnôt demokratického a právneho štátu.

Výročie prijatia Ústavy a vzniku Ústavného súdu Slovenskej republiky bolo príležitosťou zamyslieť sa nad aktuálnymi otázkami fungovania právneho štátu a jeho hlavného ochrancu – súdnej moci. V prvý deň konferencie sa uskutočnilo plenárne zasadnutie v historickej aule Univerzity Komenského, ktoré sa nieslo v znamení hlavnej témy a na ktorom vystúpili viaceré významné osobnosti. Plenárne zasadnutie a konferenciu otvoril dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave, Eduard Burda. Úvodný príspevok na tému Ústavný súd Slovenskej republiky a deľba moci predniesla predsedníčka tohto súdu Ivetta Macejková. Nasledoval pozdravný list prezidenta Slovenskej republiky, ktorý predniesol zástupca jeho kancelárie Stanislav Gaňa. Následne dostal slovo predseda Ústavného súdu Maďarska Tamás Sulyok, ktorý sa zaoberal dialógom medzi ústavným a všeobecným súdnictvom v Maďarsku s dôrazom na vzájomnú zodpovednosť a právny štát. Ďalším zahraničným hosťom bol Didier Maus, bývalý sudca Štátnej rady Francúzska a Ústavného súdu Andorry. Vo svojom vystúpení sa zameral na vývoj a aktuálnu situáciu ústavného súdnictva vo Francúzsku. Nasledovalo vystúpenie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky Lenky Praženkovej, ktorá predniesla Úvahy k nezávislosti súdnej moci a súdnej rade ako ústavného orgánu sudcovskej legitimity. Sudca Najvyššieho správneho súdu Českej republiky Zdeněk Kűhn sa vzápätí zamýšľal nad vzostupom a limitoch roly ústavných súdov v štátoch strednej a východnej Európy. Plenárnu časť konferencie uzavrel Ján Svák z domácej Právnickej fakulty s príspevkom na tému 25 rokov Slovenska a 25 problémov slovenského súdnictva. Nasledovala diskusia, v ktorej odzneli viaceré postrehy a otázky z publika nasledované reakciami panelistov.

Po plenárnom zasadnutí začali kontinuálne prebiehať rokovania v dvanástich špecializovaných sekciách. Garanti jednotlivých sekcií vybrali pre vystúpenia rôznorodé témy odrážajúce aktuálne právne otázky a problémy s dôrazom na fungovanie súdnej moci, ktoré by mohli v rámci odbornej diskusie znamenať prínos pre účastníkov konferencie tak z vedeckého hľadiska, ako aj z hľadiska aplikačnej praxe. Zloženie účastníkov konferencie bolo veľmi pestré, Právnická fakulta UK privítala množstvo uznávaných odborníkov zo slovenských i zahraničných univerzít. Hlavná téma celej konferencie bola zárukou toho, že aktívnymi účastníkmi konferencie boli nielen členovia akademickej obce, ale aj viacerí reprezentanti právnej praxe.

Dúfame, že podobné medzinárodné vedecké konferencie sa stanú  plnohodnotnou platformou pre výmenu a komparáciu znalostí a rovnako priestorom pre zaujímavú odbornú a vedeckú diskusiu o vývoji v jednotlivých právnych oblastiach a o naliehavých aplikačných otázkach, ktoré majú dopad na verejné dianie.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave ďakuje všetkým partnerom konferencie.