Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rímsky Simulovaný Súdny Spor

lokálne kolo, 7. marca 2018, Klub dekana, Právnická fakulta UK


28. 02. 2018 11.08 hod.

ELSA Bratislava a Katedra rímskeho, kánonického a cirkevného práva sa na Vás pozývajú zapojiť sa do súťaže Rímsky simulovaný súdny spor a vyskúšať si tak, aké je to vystupovať pred „rímskym senátom”. V súťaži máte možnosť preveriť si svoje vedomosti, kritické myslenie a argumentáciu v oblasti rímskeho práva, vyhrať vecné ceny a navyše získať body na Erasmus či internát.
Medzinárodný rímskoprávny simulovaný súdny spor (International Roman Law Moot Court Competition) je dvojkolový. Je tvorený fakultným kolom a medzinárodným kolom česko-slovenským. Kolá pozostávajú z písomnej a ústnej časti. V 1. kole študenti najskôr písomne vypracujú zadanie kauzy spolu s otázkami - na túto časť majú 90 minút. Následne svoje závery ústne obhajujú pred odbornou porotou. Do súťaže sa môžete prihlásiť tím (maximálne 3-členný), ale aj jednotlivec.
Podujatie je vhodné (nie len) pre tých, ktorí sa na Moot Court odhodlávajú prvýkrát. Víťaz fakultného kola postupuje do česko-slovenského finále, ktoré sa tento rok uskutoční na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Fakultné kolo sa uskutoční 07.03. (streda) o 09:00 v Klube dekana na 3. poschodí SB.


Deadline na prihlásenie: utorok 06. marec 2017

Pre viac informácií: lucia.kupcovaelsa.sk

Záväzné prihlásenie TU