Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Simulované rozhodcovské konanie 2018

súťaž pre študentov práva - uzávierka písomných podaní 16. marca 2018


23. 02. 2018 12.00 hod.

ELSA Slovensko vyhlasuje súťaž "Simulované rozhodcovské konanie 2018".

Ide o tradičnú celoslovenskú súťaž pre študentov práva, ktorá napodobňuje skutočné rozhodcovské konanie. 

Študentské tímy v rámci predkola vypracujú písomné podania (do 16.03.2018) - zadanie fiktívneho prípadu pripravili odborníci z advokátskych kancelárií Allen & Overy a Taylor Wessing. Najlepšie tímy v rámci 4 lokálnych kôl postupujú do celoslovenského kola, pričom ústne finále bude konať na pôde Slovenskej advokátskej komory. 

Finalistov v postavení procesných strán bude hodnotiť rozhodcovský senát zložený z rozhodcov Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory a právnikov z renomovaných advokátskych kancelárií.

Všetky informácie o súťaži vrátane súťažného zadaniu sú zverejnené na stránke elsa.sk/srk/.