Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Účasť zástupcov našej fakulty na celosvetovej medzinárodnej konferencii zameranej na klinické právne vzdelávanie V Mexiku

V dňoch 5. až 13. decembra 2017 sa uskutočnila medzinárodná celosvetová konferencia “Breaking Down Walls: The Transformative Power of Justice Education”.


09. 01. 2018 09.20 hod.

V dňoch 5. až 13. decembra 2017 sa uskutočnil deviaty ročník medzinárodnej celosvetovej konferencie organizovanej prestížnou medzinárodnou organizáciou GAJE (Global Alliance for Justice Education) s názvom “Breaking Down Walls: The Transformative Power of Justice Education”. Konferencia sa organizuje každé dva roky a je zameraná na výmenu skúseností a rozširovanie poznatkov v oblasti klinického právneho vzdelávania na celosvetovej úrovni.

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 250 účastníkov z veľkého množstva krajín. Právnická fakulta UK v Bratislave bola ako jediná z pomedzi právnických fakúlt na Slovensku pozvaná a teda ako jediná mala na konferencii svoje zastúpenie. Našu fakultu na konferencii reprezentovali Mgr. Zuzana Illýová, PhD. a Mgr. Matej Mlkvý, LL.M., PhD.

Konferencia bola mimoriadne cenná pre výmenu skúseností a nadviazanie kontaktov. Prvá časť konferencie prebiehala prostredníctvom šiestich paralelných sekcií a konala sa v Pueble. Súčasťou konferencie je aj tzv. tréning trénerov (training of trainers), ktorý sa uskutočnil v meste Tlaxcala. Išlo o intenzívny workshop v rámci ktorého boli všetci účastníci zapojení do rôznych modelov klinickej výučby a diskusií.