Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie dekana k výzve na udelenie dekanského voľna

študentom PraF UK v popoludňajších hodinách dňa 9. marca 2018


08. 03. 2018 12.00 hod.

 

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k výzve na udelenie dekanského voľna študentom PraF UK v popoludňajších hodinách dňa 9. 3. 2018

Milí študenti, vážená verejnosť,

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vzhľadom na svoje kapacitné možnosti nerealizuje v piatok dňa 9. 3. 2018 výučbu v dennej forme štúdia, ale výlučne iba výučbu v externej forme štúdia. Zo skúseností z minulosti vieme, že študenti externej formy štúdia, väčšinou pracujúci ľudia, si musia dopredu naplánovať svoje pracovné povinnosti, a preto negatívne reagujú na rušenie alebo prekladanie výučby.

Vzhľadom na uvedené by bolo udelenie dekanského voľna len formalizmom. Prípadné ospravedlnenia študentov externej formy štúdia na výučbe v popoludňajších hodinách dňa 9. 3. 2018 budeme v plnej miere akceptovať.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vedie svojich študentov ku samostatnému kritickému mysleniu, k osvojovaniu morálnych hodnôt i k vyhodnocovaniu zložitých spoločenských situácii. Našich študentov si vážim a nepovažujem za vhodné im dávať akýkoľvek návod na to, ako sa majú správať v tejto situácií. Som presvedčený, že každý z vás dokáže vyhodnotiť okolnosti a správať sa podľa svojho presvedčenia.

Ľudský život je najvyššia hodnota. Veľmi krehká hodnota, ktorej ochrana musí byť absolútnou prioritou. Osobne som vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej hlboko pohnutý. Verím, že sa ich vražda vyšetrí. Kvôli spravodlivosti, ktorú si každá obeť trestných činov úkladnej vraždy alebo vraždy zaslúži. A tiež kvôli našej vnútorne veľmi rozorvanej spoločnosti. Čokoľvek ďalšieho by som napísal, bolo by to politické angažovanie, ktoré v súlade so stáročnými tradíciami na akademickú pôdu nepatrí. Chcem veriť, že všetkým ide o pravdu a spravodlivosť.

V Bratislave, 8. 3. 2018

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
dekan PraF UK