Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuálna téma o trendoch regulácie inovácií v investovaní na pôde Alumni klubu PraF UK

Dňa 15. apríla 2024 v Bratislave


22. 04. 2024 14.41 hod.

V pondelok 15. apríla sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konala panelová diskusia organizovaná Alumni Klubom PraF UK na tému „Trendy regulácie inovácií v investovaní s osobitným dôrazom na kryptoaktíva, crowdfunding, ostatné inovácie a regulačné výzvy a riziká“.

Alumni klub PraF UK pozval významných odborníkov z oblasti práva, finančníctva a podnikania, ktorí predostreli svoje znalosti a názory na súčasný stav a budúcnosť regulácie nových investičných nástrojov.

Tlačová správa TU