Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014 (tzv. predpoklady sudcovskej spôsobilosti)

Dňa 18. marca 2019 sa v priestoroch Iuridica uskutočnilo vedecké kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014.


20. 03. 2019 12.43 hod.

Dňa 18. marca 2019 sa v priestoroch Iuridica uskutočnilo vedecké kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014, ktoré spoluorganizovala Slovenská spoločnosť pre ústavné právo s Právnickou fakultou UK v Bratislave.

Predmetný nález vyvolal mnohé odborné otázky týkajúce sa okrem iného neústavných ústavných zákonov, materiálneho jadra slovenskej ústavy, princípu deľby moci, činnosti NR SR ako delegovaného ústavodarcu alebo princípu demokracie.

Na podujatí vystúpili viacerí odborníci z oblasti teórie práva a ústavného práva konkrétne Doc. JUDr. Marek Káčer, PhD. (Univerzita v Trnave), JUDr. Marta Breichová-Lapčákova, PhD. (UPJŠ), Doc. JUDr. Boris Balog, PhD. (PEVŠ), Mgr. Jakub Neumann (Univerzita v Trnave) a Doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. (PraF UK), ktorí vo svojich príspevkoch rozoberali viaceré aspekty tohto prelomového a významného rozhodnutia ústavného súdu. Kolokvium moderoval emeritný profesor ústavného práva Ľubor Cibulka.  Na podujatí sa zúčastnili aj viacerí odborníci z právnej praxe (Najvyšší súd SR a Kancelária prezidenta).

Výstupom z podujatia bude publikácia článkov všetkých vystupujúcich vo fakultnom časopise Acta facultatis iuridicae Universitatis Comenianae.