Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Literárna súťaž

Dňa 24. apríla 2024, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky


24. 04. 2024 09.03 hod.

 

Milé študentky, milí študenti,

kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásila pre študentov vysokých škôl literárnu súťaž s názvom:

„Princíp prednosti práva Európskej únie – výhody a nevýhody“

Pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle ústavného súdu: https://www.ustavnysud.sk/informacie-pre-verejnost-a-media/den-otvorenych-dveri/dod-2024 

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Autor najlepšej práce navštívi s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku niektoré z inštitúcií v rámci EÚ.