Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

Dňa 22. mája 2019 v Aule na Právnickej fakulte


17. 04. 2019 09.01 hod.

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v rámci vedecko-výskumnej činnosti organizuje viaceré konferencie, ktoré sú efektívnou platformou pre stretnutia akademikov navzájom a zároveň stretnutie akademickej obce s odborníkmi z praxe a zároveň prostriedkom diseminácie výsledkov vedeckej činnosti. Tradičný charakter nadobudli aj pravidelné odborné konferencie organizované v úzkej kooperácii s praxou.

Tento rok bude PraF UK  v spolupráci s Protimonopolným úradom SR a platformou v oblasti hospodárskej súťaže W@CompetitionCEE. 


organizovať  spoločnú medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom  „Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve“, ktorá sa uskutoční dňa 22. mája 2019  v Aule  Univerzity Komenského v Bratislave.

O svoje skúsenosti sa podelia významní hostia, zástupcovia Generálneho riaditeľstva pre hospodársku súťaž, OECD, akademici, ako aj experti na súťažné právo z právnických kancelárií a konzultačných spoločností.


V prípade, že sa na konferencii zúčastnite, je potrebné, aby ste sa vopred zaregistrovali. 
ONLINE REGISTRAČNÝ FORMULÁR je dostupný na TOMTO ODKAZE.

Program / Agenda