Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnici v CyberAréne

Dňa 11. apríla 2024, MIRRI, Sekcia kybernetickej bezpečnosti


11. 04. 2024 11.53 hod.

V rámci predmetu Právo kybernetickej bezpečnosti sa študenti Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zúčastnili exkurzie v CyberAréne. Ide o výcvikové a školiace stredisko, ktoré bolo zriadené na MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) v rámci Sekcie kybernetickej bezpečnosti.

Exkurziu otvoril a študentov privítal riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti MIRRI SR PhDr. JUDr. Mgr. Ervín Šimko, MBA, LL.M. Následne sa slova ujali zamestnanci Vládnej jednotky CSIRT, ktorí študentom predstavili Vládnu jednotku CSIRT, jej úlohy a následne previedli študentov rôznymi ukážkami kybernetických útokov. Študenti mali možnosť oboznámiť sa s praktickými príkladmi rôznych kybernetických útokov a ich dôsledkov. Okrem toho sa oboznámili aj s nástrojmi a metódami, ktoré sa používajú na ochranu pred kybernetickými hrozbami.

Exkurzia bola pre študentov veľmi prínosná a prispela k zvýšeniu povedomia študentov o problematike kybernetickej bezpečnosti. Študenti si uvedomili dôležitosť ochrany pred kybernetickými hrozbami a naučili sa, ako sa pred nimi chrániť.