Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška: Morálny, právny a politický poriadok

Dňa 25. apríla 2024 o 15:15 v Amfiteátri, JUDr. Luděk Sekyra


15. 04. 2024 14.07 hod.

Pozývame Vás na prednášku na tému „Morálny, právny a politický poriadok”, ktorú povedie JUDr. Luděk Sekyra

Prednáška sa uskutoční 25. 4. 2024 o 15.15 v Amfiteátri.


JUDr. Luděk Sekyra je český podnikateľ a filantrop. Je zakladateľom Nadácie Sekyra Foundation, ktorá dlhodobo podporuje morálnu a politickú filozofiu a občiansku spoločnosť. Nadácia spolupracuje s Harvardovou univerzitou, Oxfordskou univerzitou a Centrom pre filozofiu, etiku a náboženstvo na Karlovej Univerzite. Nadácia tiež podporila najstaršiu profesúru morálnej filozofie na Univerzite v Oxforde založenú v 17. storočí: White's Professorship of Moral Philosophy, ktorá bola v roku 2021 premenovaná na Sekyra and White’s Professorship of Moral Philosophy.

Luděk Sekyra sa tiež aktívne venuje morálnej filozofii a píše knihu o teórii reciprocity. Pôsobil tiež na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej, kde sa venoval právnej filozofii a štátovede.

Na podujatie sa je potrebné registrovať do 23. 4. 2024 prostredníctvom registračného formulára.

Registračný link dostupný tu: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-Ygo5a6mL5BCpbDD9eZq1WZUNzdaSjFRN0MwMFhBT0FDTEU4NzZKNzY2Uy4u

V prípade potvrdenej účasti na prednáške (registrácia + následne participácia), bude študentom PraF UK udelených 5 bodov v rámci aktivít v nasledujúcom výberovom konaní Erasmus+.