Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stanovisko dekana PraF UK k napádaniu procesov uznávania (nostrifikácie) vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte na začiatku 90-tych rokov 20. storočia.

Stanovisko nájdete v priloženom PDF dokumente


18. 03. 2019 15.36 hod.

 

PDF