Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠTUDENTKA PRAF UK PREDSEDNÍČKOU VLÁDY

Projekt simulácie rokovaní Rady EÚ, 8. - 9. apríl 2024.


18. 04. 2024 08.58 hod.

Šiesti slovenskí študenti sa zúčastnili simulácie rokovaní Rady Európskej únie (#ConSIMium). Organizátorom súťaže bol generálny sekretariát Rady Európskej únie. Na Slovensku bola partnerom projektu Slovenská rektorská konferencia.

Slovenská delegácia bola úspešne reprezentovaná Sofiou Šillerovou z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá zastávala pozíciu predsedníčky vlády a viedla celú delegáciu.

Študentskí delegáti a národní koordinátori z členských krajín EÚ mali príležitosť 8. a 9. apríla 2024 zažiť na vlastnej koži rokovania predsedov vlád, veľvyslancov, ministrov a expertov alebo si vyskúšať úlohu novinárov na pôde Rady EÚ. Simulácie rokovaní sa tematicky venovali digitálnej tranzícii, umelej inteligencii a kybernetickej bezpečnosti.

Sofia o svojej skúsenosti na pozícii premiérky povedala: "Mojou úlohou bolo hneď na začiatku nadviazať kontakt s ostatnými lídrami členských štátov a následne kopírovať kroky lídrov na reálnych summitoch. Najprv sme mali možnosť poskytnúť doorstep, na ktorom sme vyjadrili pozíciu a hlavné ciele Slovenska v diskutovaných oblastiach. Následne sme sa presunuli na summit, kde sme spolu s ostatnými lídrami členských štátov určili hlavné mantinely nového EU AI a Cybersecurity Actu. Nasledujúci deň prišla počas Coreperu naliehavá správa a tak sa musel zvolať špeciálny summit lídrov, na ktorého prípravu sme mali iba niečo cez 2 hodiny. Táto posledná skúsenosť a snaha organizačného tímu ešte viac prehĺbiť náš zážitok zo simulácie, bola podľa môjho názoru najprínosnejšia. Nikto z nás takúto situáciu nečakal a museli sme sa s našou skvelou slovenskou delegáciou rýchlo pripraviť na stanovisko a následne využiť čas na získanie partnerov, ktorí budú zdieľať náš postoj na summite.“

Prevzané z: https://www.srk.sk/sk/pre-media/tlacove-spravy

Foto: https://www.facebook.com/slovenskarektorskakonferencia