Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Osveta pre lepšiu a bezpečnejšiu budúcnosť: Vládna jednotka CSIRT vzdeláva a školí študentov

Dňa 29. apríla 2024, TouchIT


30. 04. 2024 14.24 hod.

Vládna jednotka CSIRT Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) ešte vo februári tohto roka otvorila CyberArénu. Stredisko školenia a výcviku v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti napĺňa túto funkciu s vysokým nasadením, a to vo viacerých sférach.

Prednedávnom na exkurziu do CyberArény zavítali študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho štúdia Právnickej fakulty Univerzity Komenského. Privítal ich generálny riaditeľ Sekcie kybernetickej bezpečnosti Ervín Šimko a spolu so zamestnancami Vládnej jednotky CSIRT predstavili nielen CyberArénu  ako takú, ale aj svoju činnosť v rámci kompetencií, ktoré sú zakotvené v Zákone o kybernetickej bezpečnosti 69/2018 Z. z. a Zákone o informačných technológiách vo verejnej správe 95/2019 Z. z.

Na exkurzii sa študenti oboznámili s rôznymi nástrojmi a metódami na ochranu pred kybernetickými hrozbami. Táto interaktívna skúsenosť nevyhnutne rozšírila obzory študentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a zdôraznila dôležitosť ochrany pred modernými hrozbami online prostredia. Študenti sa dozvedeli aj o preventívnych a reaktívnych opatreniach, ktoré jednotka vykonáva a tiež to, s akými druhmi kybernetických bezpečnostných incidentov sa stretáva vo svojej dennej praxi. Prednáška študentom pomohla získať základný prehľad o oblasti kybernetickej bezpečnosti, ktorý im pomôže lepšie porozumieť teoretickým konceptom osvojeným v rámci štúdia.

https://touchit.sk/osveta-pre-lepsiu-a-bezpecnejsiu-buducnost-vladna-jednotka-csirt-vzdelava-a-skoli-studentov/613312