Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia Biomedicína a právo

Právne výzvy v rámci Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského reflektujúce biomedicínsky pokrok v legislatívnom rámci Slovenskej republiky rozprúdili diskusiu medzi odborníkmi.


18. 11. 2014 20.38 hod.

Extrémne rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie biomedicíny potrebuje svoju právnu úpravu, ktorá by promptne reagovala na vedecký pokrok. Práve z tohto dôvodu sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského stretli dňa 18. novembra 2014 odborníci na danú tematiku.  Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prorektorky UK, prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD., ktorá na konferencii vystúpila s odborným príspevkom. Zaujímavým bodom programu bol krst knižnej monografie  JUDr. Pavla Kádeka, PhD. Na tému: „Súčasné dimenzie právnej zodpovednosti v medicíne a zdravotníctve“.

18 odborníkov prezentovalo svoje názory pred širšou odbornou verejnosťou a v závere sa rozprúdila živá diskusia. Medzi prezentujúcimi boli zástupcovia Univerzitného vedeckého parku, pedagógovia z Právnickej a Lekárskej fakulty UK, Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius, Fakulty zdravotníctva a sociálnej prace Trnavskej univerzity v Trnave, Fakulty PEVŠ, ale aj odborníci z praxe.

Projekt bol podporený z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis.