Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

COMENIUS JE ONLINE

COMENIUS časopis je vedecko odborný recenzovaný časopis. COMENIUS odborný blog a COMENIUS výskum predstavujú nové platformy pre popularizáciu práva.


10. 05. 2020 11.17 hod.

COMENIUS časopis

COMENIUS časopis je vedecko odborný recenzovaný časopis Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vydávaný v elektronickej forme. Recenzovanie príspevkov prebieha od 1.11.2019. Príspevky pred týmto dátumom sú evidované ako odborné príspevky.

Názov časopisu vznikol spojením latinskej verzie mena učenca, po ktorom je pomenovaná naša Alma Mater, a latinského výrazu pre právo – ius. Príspevky v ňom uverejnené majú za cieľ rozobrať konkrétne praktické i teoretické právne otázky, priblížiť ich vedeckej, odbornej i širšej verejnosti, a tým obohacovať vedeckú a odbornú verejnú diskusiu v oblasti právnických tém. COMENIUS časopis je otvorený predovšetkým praktickým a aktuálnym otázkam vrátane polemických, pod podmienkou rešpektovania odbornej etiky a obvyklých pravidiel vedeckej práce.

Viac o časopise na: https://comeniuscasopis.flaw.uniba.sk/

 

COMENIUS odborný blog 

COMENIUS odborný blog je nový elektronický odborný časopis, ktorý vytvára priestor pre zamestnancov a študentov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, ako aj pre členov rôznych právnych profesií, ktorí chcú publikovať svoje odborné príspevky spojených s právom.

COMENIUS odborný blog je prvým právnickým blogom zaevidovaným v národnej databáze ISSN.

Jednotlivé blogy nájdete na https://comeniusblog.flaw.uniba.sk/

 

COMENIUS výskum 

COMENIUS výskum predstavuje novú online platformu popularizácie práva a výsledkov vedeckej činnosti zamestnancov a doktorandov Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. COMENIUS výskum sa zameriava najmä na aktuálne riešené alebo nedávno ukončené granty a projekty. Cieľom online platformy je prezentovať projekty Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave a ich význam pre spoločnosť zrozumiteľnou a prístupnou formou.

Viac o jednotlivých projektoch na: comeniusvyskum.flaw.uniba.sk