Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan Právnickej fakulty UK udelil medailu fakulty Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jánovi Richterovi


24. 02. 2017 12.48 hod.

Dňa 23. februára 2017 sa na pôde Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky uskutočnilo stretnutie dekana Právnickej fakulty UK doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD. a prodekana Právnickej fakulty UK pre vzťahy s odbornou verejnosťou JUDr. Juraja Hamuľáka, PhD. s ministrom práce, sociálnych veci a rodiny Slovenskej republiky JUDr. Jánom Richterom.

V rámci tohto stretnutia dekan doc. Burda ocenil dlhodobú spoluprácu fakulty a ministerstva udelením medaily Právnickej fakulty pánovi ministrovi. Hlavným bodom stretnutia bola aj diskusia o možnostiach rozvoja ďalšej spolupráce v odbornej i vedeckej oblasti, ktorého záverom bolo, že v blízkej budúcnosti sa pripraví podrobný plán spolupráce medzi ministerstvom a fakultou.