Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nové číslo časopisu BLR

Tomus III no. 2 2019


30. 01. 2020 08.21 hod.

 

Najnovšie číslo odborného časopisu BLR je dostupné online na nových stránkach, ktoré nájdete na adrese:

https://blr.flaw.uniba.sk/current-issue/