Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nový ročník Diplomatickej akadémie 2020


21. 04. 2020 15.03 hod.

 

Zaujíma Vás zahraničná politika? Chceli by ste byť diplomatom, či pôsobiť v európskych inštitúciách?

 

Ponúkame Vám jedinečnú príležitosť štúdia na Diplomatickej akadémii - Inštitúte medzinárodných vzťahov Karola Rybárika na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pridajte sa k našim úspešným absolventom, medzi ktorými sú ministri zahraničných vecí SR - prvý slovenský minister zahraničných vecí Pavol Demeš, aktuálny minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, bývalí štátni tajomníci Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vedúci Stálych zastúpení SR pri EÚ, veľvyslanci ako napr. Peter Javorčík (momentálne stály predstaviteľ SR pri EÚ) a mnohí ďalší.

 

Vykročte za Vašou atraktívnou profesionálnou kariérou správnou nohou vyplnením prihlášky v termíne do 19.6.2020.
Prihláška: 
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Studium/Diplomaticke_Studia/prihlaska_DA_2019.pdf

 

Základné informácie o štúdiu nájdete tu: https://www.flaw.uniba.sk/da/