Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta súčasťou prestížneho grantu

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou tímu expertov z piatich európskych univerzít, ktoré získali projekt European Union and the Challenges of Modern Society.


04. 02. 2020 15.14 hod.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je súčasťou tímu expertov z piatich európskych univerzít, ktoré získali projekt European Union and the Challenges of Modern Society. Tento projekt je udeľovaný Európskou komisiou v kategórii Jean Monnet Networks a bol prvýkrát v histórii udelený žiadateľovi zo štátov strednej a východnej Európy. Prácu medzinárodného tímu bude koordinovať a riadiť Jean Monnet Centre of Excellence v odbore európskeho práva pri  Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci na čele s Naděždou Šiškovou.

Na projekte s celým názvom: European Union and the Challenges of Modern Society: legal issues of digitalization, robotization, cyber security and prevention of hybrid threats, budú vedci pracovať od septembra 2019 do augusta 2022.

Medzinárodný tím tvoria akademici z piatich pracovísk európskych univerzít. Konkrétne Jean Monnet Centre of Excellence Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, Univerzita v Heidelbergu, Talinská technická univerzita, Univerzita Komenského v Bratislave a Národná univerzita Tarasa Ševčenka v Kyjeve.

Za Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sú členmi tímu doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD., JUDr. Jozef Andraško, PhD. a JUDr. Mária Patakyová PhD., ktorí sa budú venovať otázkam ochrany osobných údajov, kybernetickej bezpečnosti, súťažného práva a vnútorného trhu. Vedci z Tallinu sa budú venovať digitálnej ekonomike, ukrajinskí vedci sa zamerajú na boj s hybridnými hrozbami, nemeckí vedci sa budú venovať dodržiavaniu zásad právneho štátu vo vzťahu k moderným technológiám a vedci z Olomouca sa zamerajú na práva spotrebiteľov a špecifiká súťažného práva vyplývajúceho z digitálnej ekonomiky.

V rámci troch rokov riešenia projektu riešitelia usporiadajú niekoľko prednášok, okrúhle stoly, workshopy a vedecké konferencie, vrátane študentských. Týchto podujatí sa zúčastnia aj odborníci z  Európskej komisie, Európskeho parlamentu alebo Súdneho dvora EÚ. Výstupom z podujatí budú dve monografie a články v impaktovaných časopisoch.

Najbližšie naplánované podujatie, ktorým je workshop s názvom Balancing cyber-security and privacy, je organizované Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a bude sa konať 28. februára 2020.