Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

WE-Project

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, je jedným z partnerov projektu financovaného z prostriedkov EÚ zameranej na rozvoj rovnoprávnosti, zamedzenie diskriminácie a mikroagresie v pracovných vzťahoch zameraných na LGBTIQ+ mládež medzi 15 a 26 rokom života s názvom WE-Project.


23. 11. 2021 13.23 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, je jedným z partnerov projektu financovaného z prostriedkov EÚ zameranej na rozvoj rovnoprávnosti, zamedzenie diskriminácie a mikroagresie v pracovných vzťahoch zameraných na LGBTIQ+ mládež medzi 15 a 26 rokom života s názvom WE-Project.

Výskumy ukazujú, že približne každý štvrtý z nich skrýva svoju identitu na pracovisku, každý piaty zažil diskrimináciu na pracovisku a viac ako polovica mladých medzi 15 a 17 rokom života zažila diskrimináciu vo svojom živote vrátane školského prostredia.

Mnohí z nich nevedia, ako sa voči takýmto situáciám brániť, čo vedie k tomu, že diskriminácia ostáva "verejným tajomstvom". A práve tu prichádza do hry WE-Project, ktorého cieľom je pomôcť týmto ľuďom uvedomiť si svoje práva, ako postupovať, ak sa dostanú do situácie, keď s nimi bude zaobchádzané diskriminačne, ale projekt adresuje aj zodpovedné inštitúcie či napríklad personalistov v súkromnej sfére poukázaním na pozitívnych príkladov z praxe.

Zistite viac na we-project.eu, prípadne absolvujte online kurz na we-project.eu/profile/ zameraný napríklad na históriu LGBTIQ+, ľudské práva a ich ochranu, inkluzívne pracovné politiky alebo ochranu pred diskrimináciou na pracovisku.

Kontaktnou osobou za PraF UK je doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.