Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás navždy opustil náš kolega Eduard Kukan, vzor pre mladších kolegov, ktorých nielen odborne viedol, smeroval, ale aj ľudsky inšpiroval.


10. 02. 2022 11.13 hod.

Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan

Pán Kukan pôsobil na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte (ďalej len ,,Právnická fakulta“) od roku 2019, kde nastúpil po ukončení funkcie poslanca v Európskom parlamente. Bol významným členom Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Svoje niekoľkoročné diplomatické skúsenosti využíval a odovzdával ďalej na pozícii čestného predsedu Diplomatickej akadémie – Inštitútu medzinárodných vzťahov Karola Rybárika, ako súčasti Právnickej fakulty, kde zároveň pôsobil ako lektor niekoľkých predmetov.

Bol veľkým vzorom pre mladších kolegov, ktorých nielen odborne viedol, smeroval, ale aj ľudsky inšpiroval. Eduard Kukan bol nesmierne aktívnym v pedagogickej, lektorskej, ako aj publikačnej činnosti. Jeho rady, myšlienky, idey a podpora boli pre Právnickú fakultu, ako aj pre ľudí pôsobiacich v rámci fakulty, neoceniteľným prínosom.

Je potrebné vyzdvihnúť jeho osobnostnú stránku, v ktorej vyniká jeho veľmi priateľská povaha, optimizmus, elegancia a nefalšovaný záujem o ľudí naokolo. Bol to veľmi dobrý, milý, vždy usmiaty a slušný človek, profesionálny politik, diplomat, vynikajúci učiteľ. Eduard Kukan však naďalej bude považovaný za významnú osobnosť, ktorá sa zasadila o mnoho pozitívnych udalostí a zmien, a to nielen na Slovensku. Jeho odchod predstavuje nenahraditeľnú stratu, s ktorou sa bude veľmi ťažké vyrovnať.

Týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine!

 

Tlačová správa: Navždy nás opustil náš kolega Eduard Kukan (10.2.2022)