Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK

Vyjadrenie dekana Právnickej fakulty UK Eduarda Burdu k zavádzajúcemu článku Fedora Blaščáka


17. 02. 2022 13.04 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta touto tlačovou správou reaguje na nepravdivé a zavádzajúce informácie, ktoré zazneli v článku Mocenské rošády na univerzitách, ktorý bol uverejnený v denníku SME 17.2.2022. Autor článku Fedor Blaščák uvádza: „...spolu s dekanom Právnickej fakulty UK Eduardom Burdom, ktorý sa – mimochodom – tiež stal dekanom po tom, ako predsedal fakultnému senátu.“

Takéto tvrdenie je zavádzajúce a nepravdivé. Keď bol Eduard Burda v roku 2014 zvolený za dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kandidoval ako bežný člen akademickej obce a v danom funkčnom období akademického senátu ani nebol jeho členom. Funkčné obdobie akademického senátu, ktorého bol predsedom totiž uplynulo v apríli 2014. Burda do akademického senátu s funkčným obdobím od mája 2014 nekandidoval a za dekana bol zvolený až na jeseň 2014.