Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

WORKSHOP - Právne aspekty automatizovaného rozhodovania vo verejnej správe

Dňa 2. decembra 2021 od 13:00 hod. prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.


24. 11. 2021 09.35 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky si Vás dovoľujú pozvať na workshop, ktorý sa bude venovať právnym aspektom automatizovaného rozhodovania vo verejnej správe.

Workshop je organizovaný v rámci projektu APVV-17-0403 Vplyv vzájomného uznávania prostriedkov elektronickej identifikácie na elektronické služby verejnej správy.

Na podujatí vystúpia prednášajúci s nasledujúcimi príspevkami:

  • Časovaná bomba alebo geniálny pomocník. Umelá inteligencia vo verejnom sektore

(JUDr. Viera El Ustová, Odbor digitálnych politík a medzinárodnej spolupráce, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR); a

  • Automatizované rozhodovanie vo verejnej správe: Realita a výzvy

(JUDr. Matúš Mesarčík, PhD., LL.M, Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave)

Po prednáškach bude nasledovať diskusia.

Workshop sa bude konať 2.12.2021 od 13:00 prostredníctvom aplikácie MS TEAMS.

 

Link na pripojenie TU.