Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.

dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v Amfiteátri


05. 09. 2017 15.39 hod.

  

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 21. septembra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesorku,

verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. Márie Srebalovej, PhD.
 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry správneho a environmentálneho práva, 

na tému „Zásada výchovného pôsobenia v správnom konaní 

v odbore 3.4.4. správne právo.