Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška o budúcnosti Európskej únie na pôde Univerzity Komenského v Bratislave


12. 03. 2017 07.00 hod.

Dňa 10. marca sa v priestoroch rektorskej siene Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila prednáška na tému „Nevyhnutnosť Európy“, na ktorú prijali pozvanie dvaja významní hostia. Prvým bol minister zahraničných vecí a medzinárodného rozvoja Francúzskej republiky Jean-Marc Ayrault a súčasne s ním prijal pozvanie aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej Republiky Miroslav Lajčák.

Na predmetné podujatie prišlo množstvo významných akademikov, novinárov a politikov. Oboch ministrov zahraničných vecí privítali predstavitelia Právnickej fakulty UK v Bratislave, konkrétne dekan doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. a prodekan pre IT, masmediálnu komunikáciu a vzťah s verejnosťou JUDr. Marián Giba, PhD. Podujatia sa zúčastnilo aj množstvo študentov z Univerzity Komenského a iných univerzít, ako aj niektorých stredných škôl. 

Prednášku otvoril príhovorom pán minister Lajčák. Ten vo svojej reči poukázal na široké spektrum problémov, ktorým Európska únia v dnešných časoch čelí, ale na druhej strane pozitívne vyzdvihol snahu Európskej únie tieto problémy riešiť a súčasne očakáva silné európske vedenie, ktoré však bude podľa jeho názoru závisieť aj od nadchádzajúcich volieb vo Francúzskej republike a v Spolkovej republike Nemecko. 

Pán minister Ayrault následne začal svoj príhovor zdôraznením demokratických hodnôt a významu vzájomných vzťahov Slovenskej a Francúzskej republiky, ktorých zosobnenie vidí okrem iného v  osobe M. R. Štefánika. Zároveň vyjadril podporu a súčasne chválu slovenskej integrácií v Európskej únií, pričom zdôraznil, že Slovenská republika je zatiaľ jediná krajina V4, ktorá prijala za svoju menu Euro.

Aktuálne výzvy, ktoré vyplývajú z Brexitu, obaja ministri vnímajú ako príležitosť ukázať pozitívne stránky Európskej únie. Minister Ayrault okrem politickej a právnej výzvy zdôraznil aj výzvu komunikačnú, a najmä potrebu zachovať dobré vzťahy Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Súčasne predpokladá, že Európska únia vyjde z Brexitu silnejšia a zároveň pripomína, ako jednota v Európe poskytuje priestor pre demokratické hodnoty, sociálne a environmentálne štandardy. V smerovaní Európskej únie vidí minister Ayrault ako nosné hodnoty jednotu a kohéziu, a súčasne "viacrýchlostná" Európa podľa jeho názoru tieto hodnoty nemôže ohroziť. Po prejave oboch ministrov nasledovala krátka otvorená diskusia, na čo hostia pokračovali vo vlastnom programe.

Videozáznam z prednášky