Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA

Dňa 23. marca 2017 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri


08. 03. 2017 00.00 hod.Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 23. marca 2017 (štvrtok) o 12.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesora,

verejná inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Tomáša Gábriša, PhD., LL.M., MA,
 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry právnych dejín a právnej komparatistiky,

na tému „Hľadanie pravdy v histórii práva 

v odbore 3.4.2 teória a dejiny štátu a práva.