Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Generálny tajomník OSN sa stal čestným doktorom Univerzity Komenského

Bratislava 19. októbra 2015: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) generálnemu tajomníkovi OSN Pan Ki-munovi.


Generálny tajomník OSN si čestný doktorát prevzal na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt, ktoré sa už tradične konalo v historickej aule. Podujatiu predchádzalo stretnutie so študentmi Právnickej fakulty UK.

„Prirodzeným svetovým lídrom vnášania porozumenia medzi národmi a mierovej spolupráce, iniciovania medzinárodnej pomoci tým, čo sú v núdzi, a ochrane ľudských práv, je práve Organizácia Spojených národov pod vedením generálneho tajomníka Pan Ki-muna,“ uviedol na slávnostnom ceremoniáli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. Čestnému doktorovi UK sa prihovoril slovami:  „Aj Vy, Vaša Excelencia, ste skvelým a inšpiratívnym príkladom pre deti a mladých ľudí, čo môžu dosiahnuť vďaka vedomostiam a dobrému vzdelaniu. Je zaujímavé, že, takpovediac, Váš prvý kontakt s OSN sa uskutočnil už počas školských čias, keď ste boli vybraný svojou triedou napísať list vtedajšiemu generálnemu tajomníkovi OSN Dagovi Hammarskjӧldovi. Kto by bol vtedy povedal, že školák, ktorý píše druhému generálnemu tajomníkovi v histórii OSN, je budúci ôsmy generálny tajomník tejto svetovej organizácie - a budúci 118. čestný doktor Univerzity Komenského v Bratislave?!“

Návrh na udelenie čestného doktorátu predložila Právnická fakulta UK: „Pan Ki-mun ako generálny tajomník OSN neustále pôsobí na mierové riešenia sporov medzi národmi, šíri myšlienky humanizmu, demokracie a porozumenia medzi národmi, a to nielen v oblasti politiky, ale aj v oblasti praktického práva, právnej vedy a právnického vzdelávania.  Zaslúžil sa o vznik mnohých medzinárodných dohovorov a je tiež vedecky a publikačne činný na poli medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov. Jeho činnosť má nepochybne celosvetový rozmer a jej výsledky priamo ovplyvňujú dianie v Slovenskej republike, vedeckú i pedagogickú činnosť na Univerzite Komenského v Bratislave, a to nielen na jej právnickej fakulte,“ uvádza dekan Právnickej fakulty UK doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

„Čestný doktorát je reflexiou mojej práce v OSN za mier a ľudské práva na svete,“ povedal generálny tajomník OSN, ktorý sa vo svojom prejave nevyhol ani téme migračnej krízy. Uvítal výzvu prezidenta SR Andreja Kisku, aby Slovensko rešpektovalo európske hodnoty. Nielen študentov si generálny tajomník získal vyhlásením: „Ak by náš maratón za dosiahnutím cieľov trvalo udržateľného rozvoja bol ako cyklistické preteky, potom by určite zvíťazilo Slovensko - vďaka Petrovi Saganovi.“ (Úplné znenie prejavu generálneho tajomníka OSN - pdf súbor)

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

Pan Ki-mun sa stal v poradí 118. držiteľom čestného titulu UK. Medzi osobnosti, ktorým ho univerzita doposiaľ udelila, patria napríklad nemecká kancelárka Angela Merkelová (2014), významný svetový mikrobiológ Ján Vilček (2014), držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000), ale aj  vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999).

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.