Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Modelové zasadnutie OSN na Slovensku – SlovakMUN 2015

Univerzita Komenského v Bratislave a Národná rada Slovenskej republiky sa v novembri 2015 stanú miestom rokovania prvého univerzitného modelového zasadnutia Organizácie spojených národov na Slovensku.


24. 06. 2015 17.13 hod.

Ak majú ľudia možnosť si vybrať, majú aj schopnosť zmeniť.“ Tieto slová bývalej ministerky zahraničných vecí Spojených štátov amerických - Madeleine Albright, sa stali nosným pilierom prvého modelového zasadnutia OSN, na ktorom sa stretnú ambiciózni a motivovaní študenti z celého sveta. Nad projektom prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky, J.E. Andrej Kiska.

Modelové zasadnutia OSN sa stávajú vo svete čoraz populárnejšími a vytvárajú miesto pre praktické vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti medzinárodného práva, medzinárodných vzťahov a diplomacie. SlovakMUN vytvára už od 50. rokov minulého storočia príležitosť pre mladých ľudí iniciatívne sa zapájať do aktivít, vďaka ktorým rozvíjajú svoje argumentačné schopnosti, verejný prejav, tímovú prácu a kritické myslenie.

Cieľom podujatia je poskytnúť študentom jedinečnú možnosť vyskúšať si, ako to funguje vo vrcholovej diplomacii. Na niekoľko dní sa stávajú reprezentantmi pridelených krajín, sú viazaní politickým názorom vlády a nesmú upustiť od oficiálnej rétoriky. Simulácia prebieha vo výboroch, ako aj na Valnom zhromaždení, kde sa rozoberajú aktuálne svetové politické, sociálne, bezpečnostné či ekonomické otázky. Diskusie sú riadené a ich zámerom je vyriešiť zadaný problém a skoncipovať finálnu rezolúciu. Modelové zasadnutie prebieha na oficiálnej úrovni a podporuje dodržiavanie etikety, spoločenského kódexu, bontónu či diplomatickej terminológie v anglickom a francúzskom jazyku. Vďaka bohatej zahraničnej účasti sa tiež prehlbuje vzájomná spolupráca na medzinárodnej úrovni, a to v duchu fundamentálnych myšlienok a cieľov, na ktorých je Organizácia spojených národov. vybudovaná.

Modelové zasadnutia OSN sú pravidelne organizované študentmi pre študentov, a to za odborného dohľadu a pomoci akademickej obce. Prvé modelové zasadnutie OSN na Slovensku organizuje Univerzita Komenského v Bratislave, Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava v spolupráci s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky. Do prípravy podujatia je v súčasnosti zapojených viac ako 40 dobrovoľníkov. Súčasťou organizácie je Čestný výbor, ktorého predsedom je J.M. rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta. Okrem prezidenta SR, J.E. Andreja Kisku sú čestnými členmi aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Peter Pellegrini; predseda Medzinárodného súdneho dvora, Peter Tomka; minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, Miroslav Lajčák; podpredseda Európskej Komisie, Maroš Šefčovič či primátor Bratislavy, Ivo Nesrovnal.

Odborná garantka podujatia prof. JUDr. Mária Patakyová, CSc. vyjadrila presvedčenie, že: „SlovakMUN sa etabluje ako jedna z prestížnych modelových konferencií Organizácie spojených národov konajúcich sa v rôznych svetových metropolách (najznámejšími sú modely v New Yorku, Ženeve, Paríži, Londýne, Moskve ši Ríme) a stane sa významným akademickým interdisciplinárnym projektom s každoročnou tradíciou.“

Kontaktná osoba:
JUDr. Vladislav Mičátek, PhD.
Prodekan pre rozvoj Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
e-mail: vladislav.micatekflaw.uniba.sk
tel. č.: + 421 2/ 592 44 404, + 421 904 103 699