Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan fakulty podpísal memorandum o spolupráci s predsedom vlády


06. 06. 2018 21.59 hod.

Dňa 4. júna 2018 bolo na Úrade vlády SR podpísané memorandum o spolupráci medzi predsedom vlády Petrom Pellegrinim a vedúcim úradu vlády Igorom Federičom na jednej strane a dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduardom Burdom a dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Andreou Olšovskou na strane druhej.

Podpis memoranda bol vedený úmyslom všetkých signatárov podporiť vzdelávaciu a výchovnú činnosť a skvalitniť prípravu budúcich absolventov na prax, predovšetkým v štátnej službe. Preto sa signatári dohodli predovšetkým na umožnení absolvovania bezplatných odborných stáží študentov právnických fakúlt na úrade vlády. Ďalej sa dohodli na spolupráci odborníkov zo svojich radov vo forme vzájomných konzultácií, na spolupráci pri organizovaní odborných a vedeckých podujatí a na vzájomnom poskytovaní si vydaných publikácií.

Fakulta verí, že toto memorandum bude ďalším dôležitým krokom prepájajúcim teóriu a prax v procese vzdelávania študentov práva a otvorí im užitočné možnosti získania praktických skúseností počas štúdia.