Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu UK ponúka nové výberové predmety

Základy podnikania pre nemanažérske smery Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch


25. 06. 2018 11.49 hod.

Základy podnikania pre nemanažérske smery je nový výberový predmet, ktorý si môžu študenti bakalárskeho stupňa štúdia zapísať v letnom semestri 2018/2019. Hlavným cieľom predmetu je hravou a interaktívnou formou uviesť študentov do moderných základov podnikania a motivovať ich k podnikaniu a podnikateľskému prístupu.

Viac informácií [.PDF]

Kontaktná osoba: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA; vedúca Katedry stratégie a podnikania na FM UK


Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch je nový výberový predmet, ktorý si môžu študenti magisterského stupňa štúdia zapísať v zimnom semestri 2018/2019. Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať podnikateľský potenciál študentov aplikovaním teoretických a praktických poznatkov z podnikania a manažmentu firiem na konkrétnych podnikateľských nápadoch v rámci zmiešaných tímov študentov z rôznych študijných odborov.

Informačný list predmetu [.PDF]

Kontaktná osoba: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA; vedúca Katedry stratégie a podnikania na FM UK