Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katalóg stáží 2018/2019!

aj v budúcom akademickom roku máte jedinečnú možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom nášho stážového programu


07. 06. 2018 08.21 hod.

Vážení študenti,

aj v budúcom akademickom roku máte jedinečnú možnosť získať praktické skúsenosti prostredníctvom nášho stážového programu.

Katalóg stáží nájdete TU.

Prihlášku nájdete TU.

Pre viac informácii píšte Mgr. Dominike Veselej

Spôsob výberu:

 

  1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail dominika.veselaflaw.uniba.sk. V prípade hlásenia sa na stáž na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zaslať/doniesť aj vyplnený a podpísaný osobný dotazník.

  2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 20. júna 2018 – na neskôr zaslané dokumenty sa neprihliada!

  3. V priebehu mesiacov júl a august budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do indexu a do AIS – u.

  4. Študent sa môže uchádzať maximálne o 2 stáže, vybraný bude len na jednu.

  5. Preferovaní sú študenti, ktorých záverečná práca (bakalárska alebo magisterská) je tematicky blízka príslušnej inštitúcii, o ktorej stáž sa študent uchádza.

  6. Stáž s kreditovým hodnotením môže študent absolvovať len dvakrát v bakalárskom študijnom programe a dvakrát v magisterskom študijnom programe. To nebráni opätovnému vykonaniu stáže v rámci jedného stupňa štúdia, bez kreditového ohodnotenia a bez zápisu predmetu do AIS-u.

Poznámka: Odporúčame Vám aj naďalej sledovať webovú stránku našej fakulty. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúce rokovania je pravdepodobné, že budú dodatočne vyhlásené ďalšie stáže.