Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prednáška predstaviteľov organizácie The Climate Reality Project

Dňa 03. mája 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila informačná prednáška predstaviteľov organizácie The Climate Reality Project.


03. 05. 2018 16.00 hod.

 

Prednášku viedli:

  • Pán Zsolt Bauer – manažér európskej pobočky The Climate Reality Project,
  • Pán Ethan Spaner – medzinárodný programový riaditeľ The Climate Reality Project.

Prednáška prebiehala v anglickom jazyku a jej cieľom bolo predstavenie samotnej organizácie, ktorá sa zaoberá vzdelávaním a poradenstvom v oblasti klimatickej zmeny. Prednášajúci poukázali na aktuálnosť problému a zvýraznili potrebu riešenia na viacerých úrovniach, vrátane legislatívnej. 

Poslucháčov zaplneného amfiteátra pozvali na workshop, ktorý bude prebiehať v Berlíne na konci júna. Na workshop sa môžete prihlásiť na https://www.climaterealityproject.org/training

The Climate Reality Project

Projekt založený a podporovaný americkým viceprezidentom Al Gorom. Ide o skupinu jednotlivcov, ktorí sa spojili, aby riešili najväčšiu hrozbu našej doby – klimatickú zmenu. Climate Reality Project je nezisková organizácia zapojená do vzdelávania a poradenstva ohľadom klimatickej zmeny, ktorej poslaním je urýchlenie globálneho riešenia klimatickej zmeny. Organizácia má 10 pobočiek po celom svete (Afrika, Austrália, Brazília, Kanada, Európa, India, Indonézia, Mexiko, Čína a Filipíny).

Hlavné ciele projektu:

  • Vytvorenie veľkého počtu aktivistov v oblasti zmeny klímy,
  • Implementovať, monitorovať a posilňovať/zvyšovať národné záväzky týkajúce sa znižovania emisií a ďalších riešení,
  • Urýchliť prechod na energiu z obnoviteľných zdrojov. 

The Climate Reality Leadership Corps

Projekt, ktorý združuje ľudí, ktorí sú odhodlaní šíriť povedomie o klimatickej zmene a pracovať na riešeniach v tejto oblasti. Prostredníctvom worshopov po celom svete CRLC poskytuje širokému spektru ľudí tréning v oblasti klimatickej vedy, komunikačných, prezentačných a organizačných schopností. Cieľom je poskytnúť nevyhnutné znalosti pre šírenie povedomia o klimatickej zmene a inšpirovanie rôznych komunít (od rodiny až po medzinárodné spoločenstvá) aby konali. Ide o budovanie „hnutia“ pre riešenia daného problému. Do konca minulého roka sa podarilo vyškoliť už vyše 10 000 lídrov z 136 krajín.

Najbližší workshop sa bude konať v Berlíne, posledný júnový týždeň. Samotný workshop je zadarmo, účastníci si platia iba ubytovanie a cestu. Záujmom CRLC je získať čo najviac účastníkov zo strednej a východnej Európy. Každoročné stretnutie zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy sa totiž bude tento rok konať v Poľsku. Absolvovaním workshopu sa účastník stáva členom The Climate Reality Leadership Corps.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Mgr. Matúša Michaloviča prostredníctvom emailu na adresu matus.michalovicflaw.uniba.sk