Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zapoj sa do medzinárodného prieskumu kvality právnického vzdelávania!

Cieľom prieskumu je získanie relevantných údajov týkajúcich sa štúdia práva


12. 06. 2018 10.49 hod.

Vážené študentky a vážení študenti,

pozývame Vás zapojiť sa do medzinárodného prieskumu kvality právnického vzdelávania, ktorý organizuje Centrum pre právnické vzdelávanie a sociálnu teóriu so sídlom vo Wroclawe v Poľsku a na ktorom participuje aj Katedra teórie práva a sociálnych vecí Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Cieľom predmetného prieskumu je získanie relevantných údajov týkajúcich sa štúdia práva, využívania rôznych didaktických metód výučby v rámci právnických fakúlt, ako aj výučby niektorých konkrétnych znalostí a problematík (napr. právna interpretácia, koncepcia právneho štátu a iné), a to všetko s dôrazom kladeným na strednú Európu.

Samotný dotazník obsahuje 37 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 7-9 minút. Pre otvorenie dotazníka stačí kliknúť na tento link:

http://sa.uni.wroc.pl/index.php/351216/lang-sk

V mene Katedry teórie práva a sociálnych vecí Právnickej fakulty Univerzity Komenského Vám ďakujeme za Váš čas a ochotu pri vypĺňaní dotazníka. Aj v budúcnosti sa budeme snažiť podnikať kroky k zlepšeniu právnického vzdelávania na našej alma mater, no bez Vašej participácie to bude zložité a ťažko realizovateľné. Aj z tohto dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať o ďalšie šírenie predmetného dotazníka. Čím viac študentov sa na ňom bude podieľať, tým lepšie a hodnovernejšie údaje získame a v konečnom dôsledku budeme môcť uskutočniť správne kroky k zlepšeniu kvality právnického vzdelávania. Ďakujeme!

Výsledky prieskumu budú prístupne širšej verejnosti a budú publikované na začiatku roka 2019 na stránke: www.clest.pl, ako aj na Facebookovej stránke Centra pre právnické vzdelávanie a sociálnu teóriu: https://www.facebook.com/pl.clest/. Veríme, že výsledky prieskumu podnietia diskusiu o kvalite súčasného právnického vzdelávania.