Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bezplatná právna pomoc ľuďom z Ukrajiny

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla v súvislosti s aktuálnou situáciou rozšíriť činnosť predmetu Študentská právna poradňa a ponúknuť bezplatnú právnu pomoc a asistenciu ľuďom, ktorí na Slovensku hľadajú ochranu pred ohrozením vojnou na Ukrajine.


03. 04. 2022 15.00 hod.

Bezplatná právna pomoc ľuďom z Ukrajiny

 

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave sa rozhodla v súvislosti s aktuálnou situáciou rozšíriť činnosť predmetu Študentská právna poradňa a ponúknuť bezplatnú právnu pomoc a asistenciu ľuďom, ktorí na Slovensku hľadajú ochranu pred ohrozením vojnou na Ukrajine.

Pre ľudí z Ukrajiny ponúkame pomoc s riešením rôznych právnych problémov súvisiacich s ich pobytom a životnými udalosťami či potrebami na Slovensku. V rámci Študentskej právnej poradne vypracujú študenti pod dohľadom advokátov a pedagógov Právnickej fakulty právnu analýzu pre záujemcov a poskytnú im asistenciu pri komunikácií s orgánmi verejnej správy.

Právna poradňa sa zaoberá prípadmi z väčšiny oblastí práva, avšak nepracuje s trestnoprávnymi prípadmi a  študenti taktiež nemôžu poskytnúť zastupovanie pred súdmi ani inými orgánmi verejnej moci.

Odpoveď poskytneme všetkým záujemcom, pričom sa budeme snažiť pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí podľa kapacitných a odborných možností.

Pokiaľ spĺňate vyššie uvedené podmienky a potrebujete právnu pomoc či radu, opíšte svoj právny problém v slovenskom, anglickom alebo ukrajinskom jazyku emailom na adresu: sppflaw.uniba.sk