Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Medzinárodná odborno-vedecká konferencia "Za hranou zákona vo verejnom obstarávaní"

Vo štvrtok, 13. decembra 2018, sa na pôde Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty uskutočnila spoločná odborno-vedecká konferencia s Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky pod názvom Za hranou zákona vo verejnom obstarávaní.


20. 12. 2018 13.18 hod.

Konferenciu otvorili predseda Úradu JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM a dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., ktorí privítali prítomných domácich a zahraničných hostí. Táto medzinárodná vedecká konferencia bola druhou z aktivít Úradu pre verejné obstarávanie v rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine (V4).

https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=423