Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prezentácia knihy Život národa je večný/sto rokov od Trianonu 1920-2020

Dňa 21. apríla 2022 o 16:00, Iuridicum.


07. 04. 2022 18.44 hod.

Pozývame Vás na prezentáciu knihy:

Život národa je večný/sto rokov od Trianonu 1920-2020.

Prezentujúci: JUDr. Ján Gábor (autor)

Termín: 21. apríl 2022 o 16:00, Iuridicum

RSVP do 18. apríla 2022 (formulár cez QR kód); mailom na veronika.tazkaflaw.uniba.sk

 

Organizátori:

Knižnica PraF UK

Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK

Katedra právnych dejín a právnej komparatistika PraF UK

Sekcia pre právne dejiny Slovenskej historickej spoločnosti PraF UK