Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnicka fakulta


25. 03. 2022 12.20 hod.

 

Vyhlásenie volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty nájdete tu