Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štáty neplánujú poslať svoje vojenské jednotky na Ukrajinu

Rádio Slovensko, Rádiožurnál o 12:00, 28. februára 2024


29. 02. 2024 08.48 hod.

Členské štáty NATO zatiaľ neplánuje poslať svoje vojenské jednotky na Ukrajinu, o to menej do bojových operácií. Malé množstvo zahraničných vojakov však na Ukrajine pôsobilo už pred konfliktom a aj počas neho. Podľa slov dr. Lukáša Marečeka z Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov: "Ak ide o nejaký predaj zbraní a inštruktáž, ako s nimi narábať, oboznámenie sa s fungovaním zbraní v rámci predaja a zacvičenie, že ako sa s predaným materiálom, s predanými zbraňami pracuje, to samé osebe nie je zapojením sa do ozbrojeného konfliktu. Ak by však ale príslušníci ozbrojených síl nejakého štátu sa zapojili priamo do toho konfliktu v tom zmysle, že by obsluhovali tie zbraňové systémy pri konkrétnych nejakých bojových operáciách, bojových akciách, tak v takom prípade už aj tí operátori sa zapájajú do ozbrojeného útoku a stávajú sa legitímnym cieľom." (od 6:15 min.)

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1123/2252926