Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vojnové zločiny v pásme Gazy

RTVS, Aktuality: 24, 11. februára 2024


17. 02. 2024 16.07 hod.

Dr. Lukáša Marečka z Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov bol hosťom v relácii Aktuality: 24. V rozhovore vysvetľuje obsah ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb. (od 45:30 min.)

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/20110/449297